Управление И Лидерство

Какво е линеен мениджър?

Определение и примери за линеен мениджър

Бизнес среща с прекиен мениджър, който показва с жест към публикувана диаграма

•••

Крис Райън/Гети Имиджис

Линейните мениджъри наблюдават други служители и операциите на бизнеса, като се отчитат на по-висок ранг мениджър. Те играят важна роля в работата на много предприятия, като ежедневно контролират и управляват работниците и действат като връзка между служителите и висшето ръководство.

Научете повече за това какво правят прекиите мениджъри, тяхната роля в една организация и как се различават от мениджърите на проекти.

Какво е линеен мениджър?

Прекият мениджър е отговорен за управлението на служителите и ресурсите за постигане на специфични функционални или организационни цели. Някои от тях включват:

 • Набиране и наемане на таланти за запълване на екипни позиции
 • Предоставяне на обучение и подкрепа на нови служители
 • Кръстосано обучение служителите, за да осигурят ротация на длъжностите и да сведат до минимум пропуските в покритието на назначенията
 • Предоставяне на коучинг и обратна връзка за представянето на всички членове на екипа
 • Комуникиране и осигуряване на разбиране на функционални или ведомствени цели
 • Измерване на индивидуално и екипно метрика и изпълнение спрямо целите и наблюдение на напредъка
 • Идентифициране на необходимостта от коригиращи действия, когато е необходимо
 • Осигуряване на стандарти за качество за всички процеси в техния екип
 • Оценяване на цялостната екипна и индивидуална ефективност и предоставяне на прегледи на изпълнението
 • Ангажиране и координиране с други преки ръководители в цялата организация
 • Предоставяне на отчети за производителността и други показатели за изпълнение на висшето ръководство

Част от работата на прекия ръководител е да гарантира, че служителите, които ги отчитат, вършат работата си ефективно и ефикасно. Важните умения, които трябва да притежават линейните мениджъри, включват ефективна комуникация, активно слушане, способност за приоритизиране и делегиране на задачи, лидерство и организация.

Алтернативни имена: Директен мениджър, супервайзър, ръководител на екип

Как работят линейните мениджъри

Линейните мениджъри могат да бъдат намерени в много видове организации, от търговия на дребно и хранителни услуги до медии и финанси. Те често оглавяват отдел за генериране на приходи в рамките на една компания и обикновено са основният интерфейс между изпълнителния мениджърски екип на организацията и нейните служители на първа линия.

Добрите линейни мениджъри участват активно с членовете на екипа си, осигурявайки подкрепа, предлагайки насърчение и предоставяйки конструктивна обратна връзка на дневна база. Те влияят пряко върху удовлетвореността и ангажираността на служителите и в резултат на това върху организационната производителност и дори удовлетвореността на клиентите .

Въпреки че висшето ръководство участва в разработването и одобряването на a стратегия на фирмата , упоритата работа по прилагането на тази стратегия често се извършва на по-ниски нива в организацията. Линейните мениджъри са критични зъбци, за да гарантират, че служителите в една компания изпълняват новите програми по навременен и ефективен начин. Те са добре позиционирани да идентифицират проблеми с програмите за изпълнение на стратегии. Приносът на прекия мениджър е от съществено значение за организационното обучение.

Развитието на таланти е ключов приоритет за всяка организация и преките мениджъри имат добър контрол върху идентифицирането, развитието и насърчаването на талантливи професионалисти в своите екипи. От тези екипи често се появява следващото поколение преки мениджъри.

Подробните познания на линейните мениджъри за бизнес процесите и как работи организацията могат да ги направят идеални кандидати за по-широка работа общо управление роли. Обичайно е най-добре представящите се линейни мениджъри или да се издигнат в мениджмънта, или да разширят отговорностите си, за да обхванат други области от дейността на фирмата.

Линейни мениджъри срещу ръководители на проекти

Линейни мениджъри

Мениджъри на проекти
Управлявайте отдели

Пуснете проекти

Насочвайте работата на други служители в отделите Насочвайте работата на други служители в собствения си отдел
Отговарят за административното управление на служителите, които ръководят Не отговаря за административното управление на служителите, които ръководят

Някои мениджъри, като ръководителите на проекти, са отговорни за ръководенето на работата на други служители, но не са отговорни за административното управление на тези хора. Те са отговорни да се уверят, че проектите се изпълняват добре и навреме, но не дисциплинират служителите, не ги повишават или понижават, нито правят корекции на заплатите.

В типичен управление на матрицата структура, на Ръководител проект дава насоки за работа на членовете на екипа по проекта, независимо от кой отдел или функционална група идват. Хората, които управляват тези отдели и групи и управляват всички лица в тях, са прекиите мениджъри.

Ключови изводи

 • Линейните мениджъри, известни също като преки мениджъри, наблюдават други служители и операциите на бизнеса.
 • Те действат като връзка между служителите и висшето ръководство.
 • Те работят, за да гарантират, че програмите се изпълняват ефективно в отдел, за да помогнат на организацията да постигне целите си.
 • Линейният мениджър не е същото като ръководител на проекти.