Категория: Военна Кариера В Сащ

Подтестът за аритметично разсъждение на ASVAB се състои от 30 въпроса с множествен избор, на които трябва да се отговори за 36 минути. Вземете примерни въпроси.
Квалификацията за военна работа се определя въз основа на линейните резултати, които се извличат от индивидуалните резултати от подтестовете на ASVAB.