Интервюта За Работа

Видове въпроси за интервю за работа

Когато отидете на интервю за работа, има разнообразие от различни видове въпроси за интервю ще бъдете попитани. Интервютата могат да задават поведенчески, казусни, ситуационни или базирани на компетенции въпроси. Също така ще бъдете попитани за вашата трудова история, способността ви да работите в екип, вашите лидерски умения, вашата мотивация, както и други въпроси за интервю, свързани с вашите умения и способности.

Вашите отговори трябва да бъдат насочени към работата, за която интервюирате, и трябва да покажат на работодателя защо сте квалифициран кандидат и защо сте подходящи за работата и компанията.

Отделете време да подгответе се за интервю за работа , предварително, като прегледате различните видове въпроси за интервю, които ще ви бъдат зададени, както и като разгледате примерни отговори за всеки вид въпрос.

Най-често срещаните въпроси за интервю за работа

Бизнесменът се среща с интервюирания в кафене

asiseeit / Getty Images

Отделете време, за да прегледате повече от често срещаните въпроси за интервю, които най-вероятно ще ви бъдат зададени. Прегледайте и примерни отговори на тези типични въпроси за интервю.

Въпроси за поведенческо интервю

Двама души говорят по време на задълбочено интервю. Задълбочените интервюта са често срещани и полезни изследователски методи в рамките на социологията.

Езра Бейли / Getty Images

Въпросите за поведенческо интервю ще бъдат по-фокусирани от традиционни въпроси за интервю и ще трябва да отговорите със специални примери за това как сте се справяли със ситуации на работното място. Прегледайте примери за въпросите, които може да ви бъдат зададени по време на поведенческо интервю за работа и помислете как бихте отговорили на тях.

Въпроси за интервю за казус

Жена на интервю за работа

Томас Баруик / Iconica / Getty Images

В интервю за казус интервюиращият дава бизнес сценарий и пита кандидата какво би направил той или тя, за да се справи със ситуацията. Тези въпроси обикновено са свързани с организацията. Интервюиращият може също да задава въпроси за интервю или да ви помоли да решите главоблъсканици които не са пряко свързани с компанията.

Въпроси за интервю, основано на компетенции

Служител се интервюира от група интервюиращи

Даниел Лафлор / Getty Images

Въпросите за интервю, базирани на компетенции, изискват от кандидатите да дадат конкретни примери за моменти, в които са демонстрирали определени умения или нагласи.

Ето информация как да се подготвите за този тип интервю, плюс съвети за отговор и примери за въпроси.

Въпроси за интервю за решаване на проблеми

Две жени на интервю за работа

Тим Кухня / Стоун / Getty Images

Въпросите за решаване на проблеми често попадат в категорията на въпроси за интервю без правилен (или грешен) отговор . Интервюиращият обикновено се интересува повече от процеса на това как сте решили проблема, отколкото от конкретен отговор.

Ето как да се подготвите, така че да можете да мислите на крака, ако ви бъде зададен въпрос за решаване на проблеми по време на интервю за работа.

Въпроси за ситуационно интервю

Жена провежда интервю за работа

Робърт Дейли / OJO Images / Getty Images

Ситуационното интервю е подобно на поведенческо интервю, при което на кандидатите се задават конкретни въпроси за това какво може да се случи на работното място. Въпросите обикновено включват решаване на проблеми и справяне с трудни проблеми и обстоятелства на работното място.

Въпроси за интервю за комуникационни умения

Интервю за работа

Джъстин Съливан / Getty Images

Добрите комуникационни умения са от съществено значение за успеха на работното място. Когато интервюирате за работа, мениджърът по наемането ще попита за комуникационните умения, включително как се справяте с проблемите, как се справяте с трудни ситуации, какво очаквате по отношение на комуникациите от ръководството и други въпроси, свързани със способността ви да общувате.

Въпроси за интервю за междуличностни умения

Жена, която се готви да зададе въпроси за интервю за работа за управление, докато интервюира своя кандидат.

Tetra Images / Getty Images

Независимо от нивото и вида на работата, за която интервюирате, вашите междуличностни умения са от значение. Мениджърите по наемане искат да бъдат сигурни, че имате необходимите междуличностни умения, за да се разбирате с колеги, колеги, надзорници, мениджъри, клиенти, доставчици и/или клиенти.

Въпроси за ИТ интервю

интервю за работа

RubberBall Productions / Getty Images

Когато провеждате интервю за работа за информационни технологии (ИТ), в допълнение към стандартните въпроси за интервю, които ще ви бъдат зададени по време на интервю за работа, ще ви бъдат задавани по-фокусирани и конкретни въпроси относно вашето образование, умения, сертификати, езици и инструменти, които имат опит в.

Въпроси за интервю за лидерство

Интервю за работа

Ариел Скели / Blend Images / Getty Images

Когато сте на интервю за работа, където ще имате лидерска роля, мениджърът по наемането ще иска да знае за опита, който ви квалифицира да ръководите, вашия стил на лидерство, вашите постижения и вашите очаквания за бъдещето.

Въпроси за интервю с ръководството

интервю за работа

Робърт Дейли / Getty Images

Когато сте на интервю за управленска позиция, интервюиращият ще иска да знае за вашия опит, вашия стил на управление, какво сте постигнали в миналото и какви са вашите очаквания за бъдещето.

Въпроси за интервю за продажби

Две жени в интервю

Carmen MartA-nez BanAs / E+ / Getty Images

Когато интервюирате за позиция по продажбите, вашата цел е да се продадете на мениджъра по наемането. Интервюто за работа по продажбите е сред най-предизвикателните интервюта, защото кандидатите трябва да правят повече от просто да отговарят на въпроси.

Въпроси за интервю за корпоративна култура

Интервю за работа

Джошуа Ходж фотография / E+ / Getty Images

Фирмената култура е личността на една компания и определя за какво е да работи една компания от гледна точка на служителите. Въпросите за интервю за фирмена култура са предназначени да определят дали ще бъдете подходящи за организацията.

Въпроси за интервю за вашите способности

Разговор

ONOKY / Фабрис ЛЕРУЖ / Brand X Pictures / Getty Images

По време на интервю за работа ще ви бъдат задавани въпроси за вашите способности. Ключът към успешното реагиране е да се съсредоточите върху вашите способности, тъй като те са свързани с квалификациите, необходими за работата. Прегледайте често срещаните въпроси за интервю за вашите способности и примерни отговори.

Въпроси за интервю за напускане на работа

Разговор - John Wildgoose - Caiaimage - GettyImages-457983783

Джон Уайлдгуз - Caiaimage - GettyImages-457983783

Когато сте на интервю, ще бъдете попитани защо сте напуснали или ще напуснете работата си. Ето въпроси за интервю, заедно с примерни отговори, свързани с напускането на работа, уволнението и какво сте правили, ако в момента не сте наети.

Въпроси за интервю относно заплатата

Жена на интервю за работа

fizkes / Getty Images

Въпросите за интервю за заплатата могат да бъдат трудни. Когато отговаряте на въпроси относно компенсацията на предишната(ите) работа(и), трябва да бъдете честни, защото заплатата ви може да бъде проверена от бъдещ работодател. Когато става въпрос за това колко искате да правите, може да е трудно да отговорите по начин, който гарантира, че ще получите справедлива заплата.

Въпроси за интервю за силни и слаби страни

Извършване на промяна в собствеността на бизнеса

Хосе Луис Пелаес Inc / Getty Images

Интервюиращите искат да знаят кои са силните страни и какво може да е проблем, ако бъдете наети. Бъдете готови да отговорите, за да се съсредоточите върху квалификацията си за работата.

Въпроси за интервю за вашата трудова история

Балансът между работата и личния живот носи релаксация.

Mint Images / Тим Робинс / Getty Images

По време на интервю за работа ще се очаква да предоставите подробности за вашата трудова история, да включите всяка работа, която сте имали, начални и крайни дати на работа, компенсация, заемани позиции и компаниите, за които сте работили.

Въпроси за интервю за себе си

мъж и жена разговарят в офиса

Хосе Луис Пелаес Inc / Blend Images / Getty Images

Когато интервюиращият задава въпроси за вас, той се опитва да определи доколко сте подходящи за компанията. Вашата личност отговаря ли на фирмената култура? Вашите цели и очакванията за работа отговарят на вашата роля в компанията ще бъде, ако бъдете наети? Как ще се впишеш в настоящия отбор?

Мотивационни въпроси за интервю

Жена с цифров таблет в склад разговаря с жена

Westend61 / Getty Images

Интервюиращите често питат за мотивация по време на интервю за работа. Когато бъдете попитани за мотивацията по време на интервю, мениджърът по наемането се опитва да разбере какво движи вашия успех и иска да определи дали това, което ви мотивира, отговаря на служебните отговорности.

Въпроси за лично интервю

Снимка на мъж и жена, разговарящи пред компютър

Хосе Луис Пелаз Inc / Blend Images / Getty Images

Въпросите за лично интервю са въпроси за вас лично - вашата личност, вашия стил на работа и работна етика, как се справяте със стреса, какво очаквате от работодателя и как се справяте с определени ситуации. Преди да отидете на интервю за работа, прегледайте тези въпроси за лично интервю и примерни отговори, за да получите представа какво ще ви бъде зададено и най-добрия начин да отговорите.

Въпроси за телефонно интервю

телефонен разговор

Squaredpixels / Getty Images

Телефонните интервюта се провеждат точно както личните интервюта. Те се използват от мениджъри по наемане и набиращи персонал като инструмент за скрининг на кандидати за работа. Важно е да отделите време, за да прегледате типичните въпроси за телефонно интервю, които ще ви бъдат зададени, и да подготвите отговори.

Въпроси за интервю за работа в екип

въпроси за интервю за работа в екип

AMV Photo / Digital Vision / Getty Images

Когато бъдете попитани за работа в екип по време на интервю за работа, важно е да покажете ентусиазъм за работа в екип спрямо самостоятелно, ако позицията изисква работа в екип. Дайте конкретни примери за работа в екип, в която сте участвали успешно.

Въпроси за интервю за управление на времето

Надзорниците трябва да имат отлични умения за управление на хора.

Томас Баруик / Getty Images

Работодателите винаги са загрижени за производителността. Когато интервюират кандидати за работа, те искат да знаят колко продуктивен може да очакват да бъде лицето и колко добре кандидатът управлява времето си.

Въпроси за интервю за квалификации

Снимка на бизнесмени, които чакат интервю за работа в медиите

Caiaimage / Getty Images

Една от най-важните части на успешното интервю е да свържете вашата квалификация с работата, за която интервюирате. От решаващо значение е да покажете на мениджъра по наемането защо имате квалификациите, от които компанията се нуждае в даден кандидат.

Практикувайте въпроси за интервю

Кандидат за работа на интервю. Успешно интервю за работа с ръкостискане

ijeab / Getty Images

Колкото по-добре сте запознати с въпросите, които ще ви задават по време на интервю за работа, толкова по-удобно ще отговаряте на мениджъра по наемането. Ето въпроси за практически интервю и примерни отговори за различни професии и видове работни места.

Въпроси, които да зададете на интервюиращия

Интервю на кафе

Дъгъл Уотърс / Getty Images

С приключването на интервюто един от последните въпроси, който може да ви бъде зададен, е „Какво мога да отговоря вместо вас?“ Подгответе вашите собствени въпроси за интервю. Вие не просто се опитвате да получите тази работа – вие също интервюирате работодателя, за да прецените дали тази компания и позицията са подходящи за вас.