Човешки Ресурси

Въпроси за интервю за работа в екип, които работодателите да задават на кандидатите

Можете да оцените уменията на вашия кандидат за работа в екип с тези въпроси

Екип работи върху въпроси за интервю за екипна работа, които да зададете по време на интервю

••• FatCamera / Getty ImagesСледните примерни въпроси за интервю за работа за екипи и работа в екип ви позволяват да оцените уменията на вашия кандидат за работа с екипи. В днешните работни места фокусът върху това как служителите вършат нещата е върху екипите или участието в екипна работа с вашите колеги. Така че всеки кандидат за вашите различни отворени работни места ще трябва да демонстрира известна способност да работи в среда за работа в екип.

Дори при технически работни места способността за комуникация и взаимодействие с колеги е от решаващо значение за изпълнението на работата. Може да си мислите, че работата в екип не е от съществено значение в работни места като разработка на софтуер или продукти, инженерство или наука - ще грешите. Проблемът е, че никой от тези служители не работи сам.

Те винаги са взаимозависими от колеги, които трябва да знаят какво се случва и особено на пресечната точка на техните работни места с тези на другите. Способността да участвате в среда за работа в екип е основно умение на работното място.

При сегашното работно място акцентът е върху служителите работа от разстояние или работа от разстояние, умения за работа в екип на дълги разстояния бързо се превръщат в задължителни за служителите, които искат да работят гъвкав, нетрадиционен график .

Всяко интервю и оценка на кандидата трябва да включва няколко въпроса, които позволяват на кандидата да демонстрира способността си да работи в среда, която набляга на екипите и работата в екип. Не можете да работите успешно на днешните работни места без способността да взаимодействате ефективно с колеги – често от разстояние.

Въпроси за интервю за оценка на уменията за работа в екип

Чувствайте се свободни да използвате тези въпроси за интервю за работа във вашите собствени интервюта за кандидати. Те оценяват способността и желанието на кандидата да работи в среда за работа в екип. Те са препоръчителен компонент на всяко интервю за работа.

 • Дайте пример за успешен проект, в който сте участвали. Каква беше твоята роля? Какво направи проекта успешен според вас?
 • Опишете ситуация от миналия си трудов опит, в която сте определили, че екипът е най-доброто потенциално решение на проблем, необходимо е подобрение на процеса или планирана промяна . Как се справи отборът при теб? Беше ли правилното решение, което взехте в ретроспекция?
 • Какви действия и подкрепа според вашия опит карат екипа да функционира успешно?
 • Можете ли да споделите пример за ситуация, в която работата в екип подобри способността ви да постигнете целите си или резултатите, които се очакваха от вас като служител?
 • Споделете момент, когато сте преживели работа с труден колега на отбор. Как беше труден колегата и какво направихте, за да разрешите ситуацията, за да насърчите текущия напредък на екипа?
 • Чувствате ли се по-енергични, когато работите сами или когато работите като част от екип?
 • Опишете идеалното ниво на работна среда на взаимодействие с колеги, в което бихте изпитали най-голям успех.
 • Моля, дайте пример за момент, когато вашата работна група или отдел са работили особено добре с друга работна група или отдел за постигане на цел.
 • Били ли сте член на екип, който се бори или не успя да постигне целта си? Ако да, каква оценка направихте на причините за неуспеха?
 • Имали ли сте възможност да работите с виртуален екип? Ако е така, каква специална екипна динамика, дейности и действия на практика изискваха работата? Как създадохте екипна сплотеност във виртуална среда?
 • Работили ли сте някога извън офиса? Ако е така, как изградихте чувство за екипна работа в работната си група отдалеч?
 • Управлявали ли сте група служители в миналото? Ако е така, как изградихте чувството на групата за работа в екип, така че членовете да могат да работят по-сплотено заедно?

Екипи и работа в екип Отговори на въпроси за интервю за работа

В зависимост от вашия работна култура и среда , работата с екипи, работата в екип или работата в екипна атмосфера вероятно е важна. Опитвате се да определите колко добре работи вашият кандидат като член на междуфункционален или отделен екип.

Не искате да наемете кандидат, който ви казва по време на интервюто, че предпочитаната от него или нейната среда на работа е да седи сам в офис и да работи, ако работата в екип е очакваната норма. Така че по време на интервюто търсите знаци, че кандидатът се радва на работа в екип.

Ти си слушам да чувам че кандидатът цени работата в екип. Вие също оценявате уменията на вашия кандидат в анализа. Искате да чуете всички препоръки, които кандидатът прави, по време на цялото интервю и в отговора на всеки въпрос, за работа с екип.

Ако вашият кандидат често говори с термини като, постигнахме тази цел , екипът даде на задачата всичко възможно и екипът беше доволен от резултата от проекта, той или тя е златен. Поддръжник на екипната работа често говори от гледна точка на групата.

Вие също искате да чуете всички успехи, които вашият кандидат описва, които са постигнати от екип или чрез работа в екип. Вие също така слушате, за да чуете от какъв вид подкрепа и ресурси според вашия кандидат се нуждаят екипите.

Вие също така откривате с тези въпроси за интервю за работа за работата в екип какво вярва вашият кандидат за това защо екипите се провалят и защо екипите са успешни. Научавате какво трябва да присъства в работната среда, за да може кандидатът да изпита работа в екип.