Човешки Ресурси

Примерни въпроси за интервю за работа, които работодателите да зададат

Интервюто за работа е мощен фактор в процеса на подбор на служители. Това е ключов инструмент, който работодателите използват при наемането на работа. В въпроси за интервю за работа попитаните са от решаващо значение за увеличаване на силата на интервюто, за да ви помогнат да изберете по-добри служители.

Въпроси за интервю за работа, които са законни и въпросите, които отделят желаните кандидати от средните кандидати, са основни при подбора на служители. Въпросите, които задавате, имат значение за работодателите. Ето примерни въпроси за интервю.

Примерни въпроси за интервю за културно съответствие

Бизнес хора монтират парчета от пъзел заедно

Мартин Баро/Гети Имиджис

Част от вашите практики за наемане включва ли a културно съответствие интервю? Целта на това интервю е да се оцени как бъдещият служител ще се впише в рамките на култура на вашата организация.

Тъй като културното съответствие е изискване за успех на всеки служител, не подценявайте силата на тези въпроси за интервю, за да определите дали вашият кандидат отговаря на вашата култура. С добра форма, умения и подходящ опит новият служител ще успее. Използвайте тези въпроси за оценка на културното съответствие .

Виж как да оцените отговорите на вашия кандидат на въпросите ви за интервю относно културното съответствие.

Примерни въпроси за мотивация за интервю за работа

Две жени участват в интервю за работа и задават въпроси за мотивацията

Ерик Одрас/Гети Имиджис

Тези примерни въпроси за интервю за работа относно мотивацията ви позволяват да разберете какво мотивира вашия бъдещ служител. Тези въпроси за поведенческо интервю помолете кандидата да опише минал опит в мотивацията. Те също така питат как кандидатът е създал среда, в която другите служители са избрали мотивация. Използвайте тези въпроси за интервю за оценка на мотивацията .

Тълкувайте вашите отговорите на кандидата на въпроси за мотивационно интервю.

Примерни въпроси за управленски умения за интервю за работа

Усмихната жена в професионална обстановка се интервюира от мъж с бележник.

Стив Дебенпорт/Гети Имидж

За определени работни места са необходими управленски и надзорни умения и опит. Управленският опит в автобиография просто означава, че вашият кандидат е имал длъжността мениджър.

За да оцените наистина управленските и надзорните умения на вашите кандидати, задайте тези въпроси за интервю за работа за управленски умения .

Можете да тълкувате вашите отговорите на кандидата на въпроси за интервю за управление и надзор.

Примерни въпроси за интервю за лидерство

Млада бизнесдама на интервю за работа

Джак Холингсуърт/Гети Имиджис

Ако се присъедините към убеждението, че всеки служител е потенциален лидер, тогава тези въпроси за интервю за лидерство ще ви помогнат да оцените лидерските умения на всеки кандидат. Искате да намерите служители, които вярват, че лидерството е важен аспект на работата.

Вие също така търсите служители, които са готови да разширят и развият своите лидерски способности. Всяка организация се нуждае от повече хора, които са готови да поемат лидерски роли. Виж примерни въпроси за интервю за лидерство .

Примерни екипи и въпроси за интервю за работа в екип

Въпроси за интервю за среща на колеги за екипна работа

AMV Photo/Getty Images

Тези примерни въпроси за интервю за работа за екипи и работата в екип ви позволяват да оцените уменията на вашия кандидат за работа с екипи. Умения за изграждане на екип са необходими за вашите най-ефективни служители, които работят добре с другите.

Разгледайте опита за изграждане на екипи на вашия кандидат и се упражнявайте с тях примерни екипи и тиймбилдинг въпроси.

Примерни въпроси за междуличностни умения за интервю за работа

Бизнес жени се наслаждават на работен обяд

Ариел Скели/Гети Имиджис

Междуличностните умения са необходими за почти всяка работа във вашата организация. Можете да използвате тези примерни въпроси за интервю за работа относно междуличностните умения, за да оцените уменията на вашия кандидат в междуличностните отношения.

Освен това забележете взаимодействието на вашия кандидат с вас и другите служители, с които той влиза в контакт, докато посещава вашата организация. Можете да кажете много, като просто наблюдавате взаимодействието.

Можете да оцените междуличностните умения на вашия кандидат по време на целия процес на интервюто. Разгледайте тези мостри въпроси за междуличностни умения за интервю за работа .

Примерни въпроси за интервю за работа за комуникация

Кандидатът за работа се посреща в залата за интервю

Крис Райън/Гети Имиджис

Умението за комуникация е друг аспект от взаимодействието на вашия кандидат, който можете да наблюдавате по време на интервюто. В същото време е важно да задавате на кандидатите въпроси за интервю за работа, основано на поведение, относно комуникационните умения, които са показали на работното място.

Тези примерни въпроси за интервю за работа относно комуникацията ви позволяват да оцените комуникационните умения на вашия кандидат. Разгледайте тези мостри въпроси за интервю за работа да питат работодателите.

Примерни въпроси за интервю за работа за овластяване

Кандидатът за работа се интервюира в офиса

AMV Photo/Getty Images

Тези примерни въпроси за интервю за работа относно овластяването позволяват на работодателя да оцени комфорта на вашия кандидат с концепцията за овластяване на служителите .

Класиран високо като атрибут, който много работодатели търсят в своите бъдещи служители, овластяването подхранва автономността, вземането на решения и постигането на целите на служителите. Вижте въпросите за интервю за овластяване.

Примерни въпроси за интервю за планиране

Бизнес хора, оценяващи резултатите, използвайки ярко оцветена публикация, която отбелязва на стената.

Крис Стронг/Гети Имиджис

Тези примерни въпроси за интервю относно планирането ви позволяват да оцените уменията за планиране на кандидата, който интервюирате. Искате да оцените уменията за планиране в подхода на вашия кандидат към неговата или нейната работа.

Вие също искате да прецените дали кандидатът има опит в планирането на проекти, в зависимост от нуждите на вашата работа. планиране, поставяне на цели , а измерването на напредъка и успеха са ключови компоненти на много работни места. Вижте примерни въпроси за интервю относно планирането .

Примерни въпроси за интервю за вземане на решения

Кандидатът за работа е интервюта в по-непринудена обстановка със зелени дървета на заден план

Blend Images/Getty Images

Интересувате ли се от оценката на уменията на вашия потенциален служител за вземане на решения? Можете да зададете тези въпроси за интервю за вземане на решения, за да определите неговия/нейния опит и компетентност при вземането на решения на работното място.

Работодателите трябва да задават въпроси за интервю, които ще ви помогнат да оцените опита на вашия кандидат за вземане на решения за повечето работни места. Но вземането на решения е особено важно при работни места, които включват ръководни хора. Вижте въпроси за интервю за вземане на решения .

Въпроси за интервю за оценка на уменията за разрешаване на конфликти

Кандидатът за работа е на интервю

Клаус Ведфелт/Гети Имиджис

Искате ли да разберете нивото на уменията на вашия кандидат за разрешаване на конфликти и разногласия? Това е важно умение, което трябва да притежавате, ако той или тя трябва да работи с други хора.

Знанието как да преговаряте за вашия дневен ред или предпочитан път е от решаващо значение при тестване на идеи и потенциални решения на проблеми. Несъгласието гарантира, че екипът достига до най-добрите отговори и решения. Вижте примерни въпроси за интервю относно уменията за разрешаване на конфликти .

Примерни необичайни въпроси за интервю за работа Помогнете да изберете най-доброто

Странни въпроси за интервю

Стив Дебенпорт/Гети Имиджис

Интересувате ли се от нова тенденция във въпросите за интервю за работа или може би от нова възродена стара тенденция? Въпросите за поведенческо интервю за работа са най-добрият ви подход към интервютата за работа с кандидати.

Но понякога необичайният въпрос за интервю за работа има потенциала да даде обмислена информация за кандидатите, които интервюирате. Използвайте и двете за ефективен подбор на кандидати. Вижте повече за необичайни въпроси за интервю за работа плюс някои мостри .