Човешки Ресурси

Примерни политики и процедури за човешките ресурси

Използвайте тези примерни HR политики и процедури за управление на служителите

СъдържаниеРазгънетеСъдържание Примерни политики и процедури за човешките ресурси

Тереза ​​Чиечи - Балансът

Търсите образци на политиката за човешките ресурси? Имате ли нужда от примерни контролни списъци, процедури, формуляри и примери за Човешки ресурси и бизнес инструменти за управление на вашето работно място, за да създадете успешни служители? Тези мостри са предоставени за ваша лична употреба на работното ви място, а не за професионални публикации.

Нуждаете се от речник за човешки ресурси? Вижте Речника на термините за човешки ресурси. Термините предоставят основно определение и много повече за това как можете да приложите дефинираната концепция във вашата собствена организация. Помислете да разгледате речника, за да ви помогне да дефинирате концепции за вашата собствена организация.

Можете да адаптирате тези мостри към нуждите на вашата организация.

Тези примерни HR политики предоставят ръководство

Въпреки че всяка организация има различни нужди, различни приоритети и различни насоки, от които се нуждаят, за да ръководят поведението на служителите, тези извадки ви дават база, върху която можете да изградите политиките за вашата организация.

Обърнете внимание, за да видите препоръчаните примерни правила, които не подкопават духа на служителите и не крадат живота и личното им време. Тези политики, процедури и контролни списъци успешно разпознават границите на предоставяне на служителите на подходящи насоки за подходящо поведение на работното място и очертават граница между това и живота на служителите извън работното място.

Примерни политики за човешки ресурси, контролни списъци, формуляри и процедури

Политика: A

Политика: B

Политика: C

Политика: D

Политика: E

Политика: F

Политика: G

Политика: H

Политика: I

Политика: J - K

Политика: L - M

Политика: N

Политики: ИЛИ

Политика: P - Q

Политика: R

Политика: S

Политика: T

Политика: U - V

Правила: W - Z

Моля, имайте предвид, че предоставената информация, макар и достоверна, не е гарантирана за точност и законност. Сайтът се чете от публика от цял ​​свят и ​ трудови закони и регулациите варират от щат до щат и от страна до държава. Моля те потърсете правна помощ , или помощ от държавни, федерални или международни правителствени ресурси, за да се уверите, че вашето правно тълкуване и решения са правилни за вашето местоположение. Тази информация е за насоки, идеи и помощ.