Човешки Ресурси

Образци на писма за разпознаване на работното място

Образци на писма за признаване за мощно признание на служителите

Искате ли да дадете признание на служителите, които допринасят смислено на вашето работно място? Можете да подсилите и да направите признанието по-мощно, когато напишете писмо за признание, което да придружава вашата словесна признателност и похвала, независимо дали в пари или по друг начин. Служителите се чувстват ценени и важни, когато получат писмо за признание, което могат да запазят и споделят.

Използвайте следните примерни писма за признаване, за да подсилите признанието на служителите на вашето работно място. Въпреки че вашето писмо за признаване няма да бъде точно същото, тези образци за признаване предоставят добри примери и отправна точка за вас да изработвате писма за вашите собствени служители.

Как да напиша писмо за признаване на служители

Благодарствено писмо

SchulteProductions / Getty Images

Признанието на служителите си струва времето и парите, които харчите за него. Нямате на ваше разположение друг инструмент, който така предвидимо да кара служителите да се чувстват добре във вашата компания и цели.

От писма за признаване на служители за бонуси и подаръци, признаването на служителите е добро за мотивацията на работното място и създава положителен морал на служителите. Благодарствените писма говорят силно.

Примерно официално писмо за признаване на служители

Официално признание и благодарствено писмо и поздравително ръкостискане се разменят от служителите.

Ариел Скели/Blend Images/Getty Images

Това е примерно писмо за признаване, което работодателят може да напише на служител, за да отбележи добрата работа на служителя. Целта на признанието е да благодари на служителя и да засили действията и поведението, които мениджърът би искал да види служителят да продължи да допринася.

Това е по-официален образец на писмо за признаване, което ще има тежест в паметта на служителя, когато бъде получено от неговия или нейния ръководител.

Примерно полуофициално писмо за признаване на служители

Бизнес хора говорят в офис среща

Хосе Луис Пелаес Inc / Getty Images

Полуофициално благодарствено писмо, което признава специфичния принос на служителите, помага на служителите да се чувстват признати и възнаградени.

Полуофициално писмо за признаване на служител, което придружава бонус чек или подарък, увеличава признанието, което служителят изпитва. Да, писмото силно подсилва посланието на подаръка.

Примерно неформално писмо за признаване на служители

Жената чете писмо за признаване на служител, което е получила от своя мениджър, и се усмихва.

Рик Гомес/Blend Images/Getty Images

Неформално благодарствено писмо, което признава конкретни приноси на служителите, помага на служителите да се чувстват признати и възнаградени.

Всъщност неформално писмо за признаване на служител, което придружава бонус чек или подарък, увеличава признанието, което служителят изпитва. Някои служители изпитват такова удовлетворение, че публикуват писмото за благодарност и признание в своята кабина, офис или работна станция в продължение на години.

Вземете 3 образци от официални писма за признаване на служители

Красива черна жена държи знак за благодарност с колеги на заден план

Стив Дебенпорт/Гети Имиджис

Бихте ли искали да видите още три примера за по-официални, писмени благодарствени писма на служителите? Можете да направите ден, седмица или дори месец на служител, като му благодарите и придружите устната благодарност с писмо, което увеличава въздействието на вашите благодарности.

Тези примерни благодарствени писма изразяват благодарност за разработването на ефективна нова програма за ориентация и адаптиране на служителите, удивително обслужване на клиентите и презентация за въздействието на разпоредбите за извънреден труд.

Примерни благодарствени писма за надхвърляне и отвъд

Възрастен мъж чете писмо

Hill Street Studios/Blend Images/Getty Images

Признание на служителите става още по-мощен, когато благодарствено писмо придружава всяка награда или подарък, които предоставяте на служител. Това е особено важно, когато признанието, което предоставяте, е пари в брой, чек или сертификат за подарък.

Те бързо се изразходват и често искрените благодарности, които ги придружавате устно, лесно се забравят в натовареността на ежедневната работа. Благодарственото писмо ще напомни на служителя за вашата благодарност - понякога с години.

Примерни благодарствени писма на служител, изпратени от ръководителя

Шефът приветства и благодари на служителя за добрата работа

fizkes / Getty Images

Благодарственото писмо от мениджъра на служител е а ценна форма на положително признание . И така, писма от шефа на шефа и всички висши мениджъри. Те потвърждават, тъй като означават, че шефът наистина оценява упоритата работа и приноса на служителя.

Когато висшите мениджъри признават работата на служителя, той или тя знае, че за тях се говори и се оценява нагоре в редиците на организацията . Това може да доведе до в промоционални възможности и други добри събития в бъдеще.

Образец на наградно писмо

Възхитени колеги ръкопляскат за колега, който току-що получи награда.

Наградното писмо разпознава служител за положителен принос за успеха или напредъка на работното място. Тези приноси се признават чрез изброяване на конкретни подобрения в области като производителност или повишаване на качеството.

В писмото за награда трябва конкретно да се посочва защо служителят е получаване на признанието . За максимално въздействие върху морала и мотивацията на служителя, писмото трябва ясно да посочва ефекта, който приносът на служителя е имал върху компанията, отдела или постиженията за обслужване на клиенти.