Категория: Заплащане И Облаги

Военните преустановиха досегашната практика да позволяват на женени военнослужещи, които изберат доброволно да живеят отделно от семействата си, да живеят в базови казарми. Войниците, които получават жилищни надбавки, които имат лица на издръжка, вече не могат да живеят в казарми.