Категория: Половината

Медийните планери работят в рекламни агенции и създават рекламни кампании за различни клиенти. Ето един поглед върху уменията, необходими за получаване на такъв вид работа.