Категория: Напускане На Вашата Работа

Разберете дали можете да събирате безработица, докато работите на непълно работно време, кой отговаря на условията за частична безработица и как се изчисляват обезщетенията за безработица.
Научете какво се случва, когато работодател оспорва решение за безработица относно обезщетенията, включително причините, поради които искът може да бъде оспорен и как да обжалвате.