Интервюта За Работа

Въпроси и отговори за интервю за лидери

СъдържаниеРазгънетеСъдържание

Изображение от Тереза ​​Чиечи Балансът 2019

Ходите ли на интервю за работа, в която бихте имали лидерска роля? Ако е така, очаквайте мениджърът по наемане да попита за опита, който ви квалифицира да ръководите, вашия стил на лидерство и вашите постижения. Дори и да не кандидатствате за лидерска роля, все пак може да се наложи да отговаряте на въпроси на интервю за лидерство.

Лидерството се отнася не само до управлението на другите, но и да бъдете силен пример за вашите колеги.

Мениджърите по наемане искат кандидати, които ще вдъхновяват своите съотборници да вършат най-добрата си работа, дори ако те не управляват технически групата.

Подготовката за въпроси, фокусирани върху лидерството, преди интервюто ще ви помогне да дадете категорични отговори в момента и да се чувствате уверени както преди, така и по време на интервюто. Използвайте примерните въпроси и най-добрите отговори, изброени в края на тази статия, за да ви помогнем да подготвите свои собствени персонализирани отговори.

Как да отговаряте на въпроси за интервю относно лидерството

Приготви се за въпроси за интервю относно лидерството, като мислите за лидерските умения, които са най-важни за позицията.

Анализирайте списъка с работни места за повече информация относно типа лидер, който организацията търси, както и видовете задачи, които ще трябва да изпълнявате.

Друг начин да се подготвите е да разгледате този списък с лидерски умения и оградете всички умения, които смятате за критични за работата. Освен това прегледайте този списък на управленски умения работодателите търсят в кандидатите.

След като имате предвид няколко ключови умения, помислете за всички позиции, които сте заемали, където сте заемали ръководни роли. Това може да не са непременно ръководни позиции, но те трябва да са работни места, в които сте били лидер по някакъв начин (например, може би често сте служили като лидер на екип в дадена работа).

Ако сте а наскоро завършил или имате ограничен професионален опит, може да нямате опит, пряко свързан с работата. Така че, разширете мисленето си към доброволческа работа, клубове и академични среди, всички от които могат да предоставят полезни примери за вашите лидерски способности.

Използвайте техниката за отговор на интервюто STAR

Обмислен, подходящ анекдот често е най-добрият начин да се отговори на този вид въпроси, особено когато са въпроси за поведенческо интервю . Това са въпроси, които ви молят да предоставите примери от минал трудов опит, за да докажете квалификацията си за съответната работа.

Когато отговаряте на въпроси за поведенческо интервю относно лидерството, използвайте Техника за отговор на интервюто STAR :

  • (С) Ситуация: Обяснете предисторията на ситуацията. Каква беше твоята работа?
  • (Т) Задача. Каква беше конкретната задача, която трябваше да изпълниш? Ако е имало конкретен проблем, с който се занимавате, обяснете какъв е той.
  • (ДА СЕ) действие: Какво действие предприехте (или какви умения използвахте), за да завършите задачата или да разрешите проблема?
  • (R) Резултат: Какъв беше изходът от ситуацията? Изпълнихте ли задачата добре? Решихте ли проблема?

Прегледайте STAR Примерен въпрос и отговор

Моля, споделете пример за момент, в който неочаквано трябваше да поемете лидерска роля.

На последната си работа бях търговски сътрудник в голяма компания. Общият брой на продажбите на нашата компания е намалял спрямо предходното тримесечие и нашият мениджър помоли всички търговски сътрудници да предложат възможни методи за подобряване на продажбите. Направих кратка презентация на създаденото от мен решение, което включваше промени в нашия метод за обучение по продажбите. Мениджърът хареса предложението ми и ме постави начело на работна група за прилагане на това решение. Водех екип от шест души и ние разработихме и приложихме нов метод на обучение.

В крайна сметка това решение повиши уменията и увереността на нашите търговци, а броят ни през следващото тримесечие надмина предходното ни с 15%. Вярвам, че способността ми да предам ясно плана си както на работодателя, така и на персонала ми доведе до големия успех на моя проект.

Разгънете

Защо работи: Отговорът на този кандидат ефективно използва техниката за отговор на интервюто STAR, за да предостави пример за нейния опит в лидерството. Тя не само демонстрира своите лидерски умения и умения за решаване на проблеми, но също така използва a количествен процент за да илюстрира осезаемите резултати от нейните действия.

Прегледайте въпроси и отговори на интервю за лидерство

Друг начин да се подготвите е да практикувате отговаряне на общи въпроси за интервю за лидерство. Следният списък с често срещани въпроси за интервю са свързани с лидерството. Прочетете примерните отговори (под връзките Най-добри отговори) и след това практикувайте да давате свои собствени отговори на тези въпроси.

Ето няколко от най-често задаваните въпроси за вашия лидерски опит :

Някои въпроси ще адресират вашето мнение за ефективност стилове и практики на управление :

Тези въпроси са поставени, за да се прецени вашето самочувствие и убедителност като лидер:

Работодателите също търсят себепознание и рефлексия в тези, които наемат за ръководни роли. Очаквайте да ви бъдат зададени въпроси като:

Освен това най-вероятно ще бъдете попитани за вашия кариера и очаквания за заплата :

Имайте предвид, че някои от въпросите по-горе не са пряко свързани с лидерството, но можете да им отговорите по начин, който показва вашите умения като лидер и помага за продайте кандидатурата си на мениджъра по наемането . Например, помислете за въпроса „Какво можете да направите за тази компания?“ В този случай отговорът ви може да се съсредоточи върху това как желаете да бъдете силен лидер за вашия отдел.

Съвети за най-добри отговори

Звучи като лидер. Тонът на гласа и езикът на тялото, които използвате, когато отговаряте на въпроси за лидерството, са толкова важни, колкото и реалните ви отговори. Седнете изправени, поддържайте зрителен контакт и оставете изражението ви да покаже ентусиазма ви към работата и компанията.

Изглеждайте като лидер. Като кандидат за работа, който ще бъде подготвен за лидерство, трябва да сте добре поддържан и във външния си вид. Тук са съвети какво да облечете на интервюто си .

Стратегирайте като лидер. Винаги, когато можете, използвайте отговорите си, за да покажете как бихте се справили с общи проблеми с управлението на работодателя. Проучете компанията предварително, за да сте добре запознати с нейната организационна структура, фирмена култура, мисия, успехи и предизвикателства. Трябва също да подготвите списък с въпроси, които да зададете на интервюиращия това показва, че сте помислили дълбоко как бихте могли да внесете стойност в техните операции.

Дайте кредит там, където се дължи. Добрите лидери признават приноса на членовете на екипа си. Докато описвате случаи, в които сте поели лидерство, не забравяйте да отдадете кредит на индивидуалните и съвместните усилия на тези, които сте управлявали.

Ключови заключения

ПРАКТИКАТА ПРАВИ ПЕРФЕКТНО: Репетирайте отговорите на най-често задаваните въпроси за лидерството в фалшиво интервю с приятел или пред огледало. Подгответе отговори, които включват количествено измерими постижения и се уверете, че тонът на гласа и езикът на тялото ви излъчват увереност и ентусиазъм.

БЪДИ ЗВЕЗДА: Използвайте техниката за отговор на интервюто STAR, за да структурирате примери от предишната си история, които силно илюстрират вашите лидерски и управленски таланти.

Фокусирайте се върху НУЖДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ: Използвайте своите изследвания и познания за работодателя, за да създадете убедително представяне на продажбите за това как, като лидер, бихте направили осезаем и траен принос за тяхната организация и крайния резултат.

Разгънете