Категория: Търсене На Работа

Научете повече за работните места, които можете да получите с диплома за средно образование, сертификат, курсова работа и една година или по-малко обучение, с възможности за обучение и финансиране.
Възрастова дискриминация - на колко години е твърде стар? Проблеми с възрастта на работното място, стратегии за преодоляването им, сивият таван и законовата защита срещу възрастовата дискриминация.