Категория: Кариери За Писане На Фантастика

Има пет основни или мета-сюжета в художествената литература, но седем основни сюжетни сюжета лежат в основата им, от парцали до богатства до трагедия до прераждане.
Стилът е уникалният начин, по който писателят пише. Научете факторите, влиянието, което оказва върху читателите и как се различава от техническите стилове на писане.
Терминът магически реализъм описва съвременната фантастика, често от Латинска Америка, смесваща магически или фантастични елементи с реалността. Научете повече за този жанр.