Категория: Книгоиздаване

Повечето читатели наистина преценяват книгата поне отчасти по корицата й. Затова книгоиздателите имат цели отдели, посветени на тяхното създаване.
Панаирът на книгата във Франкфурт има 500-годишна история и днес е най-големият панаир на книгата в света, привличащ глобална аудитория от професионалисти в книжната индустрия.