Кариери

Ограничения за техническо училище на ВВС

Формуляр AETC 341: Формулярът „Разбрах“

(Продължение от Ограничения за техническо училище на ВВС )

Ще научите всичко за формуляра AETC 341 in Основна военна подготовка на ВВС . Това е основният метод, който командването за въздушно образование и обучение използва, за да документира несъответствията и отличните постижения за новобранци, които не са преминали предишна служба както в основното обучение, така и в техническите училища на ВВС.

В горната част на формуляра има места, където новобранецът да въведе своето име, ранг и информация за ескадрила/полет. Новобранците в основно обучение и летците без предварителна служба в техническите училища трябва да носят със себе си по всяко време две попълнени копия от този формуляр.

Ако член на персонала (основно обучение MTI, Ръководител на военното обучение r, инструктор, Лидер на летеца и т.н.) наблюдава несъответствие или наблюдава, че правите нещо изключително отлично, те могат да „издърпат“ 341 от вас. След това те попълват долната част на формуляра, документират това, което са наблюдавали и връщат формуляра на вашата ескадрила за по-нататъшни действия (дисциплинарни действия, дъвчене, потупване по гърба или каквото вашата командна верига прецени, че е подходящо).