Кариери

Работа във военновъздушните сили: анализатор на разузнаването на сигналите 1N2X1

Тези летци тълкуват електромагнитните емисии за разузнавателна информация

Две жени анализатори на разузнаването на ВВС (USAF) работят под залязващото слънце

•••

Stocktrek Images / Getty Images

Въздушни сили Анализаторите за разузнаване на сигнали наблюдават електромагнитните емисии за чуждестранни комуникации и дейности. Те интерпретират информацията, която събират, за да изготвят стратегически разузнавателни доклади за командирите.

Електромагнитните предавания могат да включват такива неща като радиовълни, микровълни, инфрачервена светлина и видима светлина. От тези летци зависи да наблюдават тези източници и да определят какви и колко важни могат да бъдат чуждите комуникации. Това е особено важно във враждебна среда, особено в бойни ситуации. Военновъздушните сили категоризират тази важна работа като Специален код на ВВС (AFSC) 1N2X1.

Задълженията на анализаторите на разузнаването на ВВС

Тези летци използват широк набор от сложен хардуер и софтуер за анализ за обработка на сигнали, включително приемници, демодулатори, принтери, спектрални анализатори и друго свързано компютърно оборудване. Те също така използваха усъвършенствани компютърни софтуерни програми за манипулиране и извличане на разузнавателни данни от електромагнитни емисии.

Докато изучават и анализират електромагнитните емисии, тези летци използват графични репродукции, за да определят вътрешните характеристики на сигналите и да разпознават комуникационните структури и употреба. Това е изключително техническа работа, която изисква задълбочено обучение и умения.

Може би най-важната част от работата е извличане на електромагнитни емисии в реално време и записани носители, които иначе биха могли да останат неоткрити, и интерпретиране на тези емисии за командващи офицери и други, които ще ги използват за вземане на стратегически решения.

Специални квалификации за AFSC 1N2X1

В допълнение към въвеждането на най-малко 25 думи в минута, пилотите, които се интересуват от тази работа, трябва да могат да транскрибират международна морзова азбука със скорост от 20 групи в минута. Ето някои от знанията и уменията, които летците трябва да имат или ще имат до края на обучението си в техническо училище, за да изпълняват успешно тази работа:

  • Ролята и целта на операциите за криптологична поддръжка, предоставени на командирите,
  • Сервизни криптологични елементи и национални агенции; комуникационни мрежи, разпространение на радиовълни; теория и техники на модулация;
  • Радиокомуникационни процедури;
  • Основен анализ и идентификация на сигналите;
  • Функции и операции на електронното оборудване
  • Директиви за обработка, разпространение и защита на информация за защита
  • Операции на криптологични системи;
  • Комуникационно оборудване и техники на Морзов или не-Морз;
  • Отговорности за управление на мисията и свързани криптологични дейности.

Квалифициране за 1N2X1 Анализатор на разузнаването на сигналите

Летчиите на тази работа трябва да са граждани на САЩ. За да отговаряте на условията, ще ви е необходим общ резултат от 53 в общия (G) на тестовете за квалификационна зона на военновъздушните сили на тестовете за професионална способност на въоръжените сили (ASVAB).

Тъй като летците на тази работа работят с изключително чувствителна информация и комуникации, те трябва да получат строго секретно разрешение за сигурност от Министерството на отбраната. Това включва задълбочена проверка на криминалната история и финанси, а история на употреба на наркотици или алкохол може да бъде дисквалифицирана.

Обучение за AFSC 1N2X1

След основното обучение и Седмицата на летците, кандидатите за тази работа ще завършат основния курс за производство на сигнално разузнаване като част от обучението си в техническо училище във военновъздушната база Гудфелоу в Сан Анджело, Тексас. Това обучение продължава между 74 и 84 дни.