Кариери

Категории на военновъздушните сили

Механична категория

американски летец

••• Стейси Л. Пърсол/Гети Имиджис

Военновъздушните сили предлагат две опции за записване на новобранци. Първият е „гарантирана работа“, когато кандидатът има конкретна работа, гарантирана в техния договор за набиране. Вторият вариант е „гарантирана област на способности“, където кандидатите гарантирано ще получат работа в определена област на способности, но всъщност няма да разберат каква е работата, докато не преминат основно обучение.

По-долу са дадени работните места на военновъздушните сили, които попадат в областта на способностите „Електронни“.

Кликнете върху връзката за пълно описание на длъжността и други квалификационни критерии. Информацията в скоби показва резултата, изискван в механичната категория на съставните резултати на ВВС на тестовете за професионална способност на въоръжените сили (ASVAB). 'E' представлява резултата, изискван в категорията Електроника.

Борден инженер 1A1X1B

Тези летци отговарят за извършването на визуални проверки на самолета и задълженията по време на полет. работа и наблюдение на системите на двигатели и самолети и функции и дейности на борда инженер. Изисква 44 M и 33 E.

1A7X1 - ВЪЗДУШНИК (M-45/E-56)

2A3X3 - ТАКТИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТИ (M-44)

2A5X1 - ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУХА (M-44)

2A5X2 - ПОДДРЪЖКА НА ХЕЛИКОПТЕРИ (M-51)

2A6X1 (A/C/D) - ВОЗДУШНО ЗАВИСИВАНЕ (M-38)

2A6X1 (B) - ВОЗДУШНО ЗАВИСИВАНЕ (M-51)

2A6X2 - ВЪЗДУШНО НАЗЕМНО ОБОРУДВАНЕ (M-44/E-33)

2A6X3 - СИСТЕМИ ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ЕКИПАЖ (M-51)

2A6X4 - ГОРИВНИ СИСТЕМИ НА САМОЛЕТИ (M-44)

2A6X5 - ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ НА САМОЛЕТА (M-51)

2A6X6 - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА САМОЛЕТА (E-60/M-39)

2A7X1 - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕТАЛНИ САМОЛЕТИ (M-44)

2A7X3 - СТРУКТУРНА ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТА (M-44)

2A7X4 - СРЕДСТВА ЗА ОЦЯВАНЕ (M-38)

2E6X1 - КОМУНИКАЦИОННИ АНТЕННИ СИСТЕМИ (M-44)

2E6X2 - КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ (M-44)

2F0X1 - ГОРИВА (M-44/G-39)

2M0X2 - ПОДДРЪЖКА НА РАКЕТНИ И КОСМИЧЕСКИ СИСТЕМИ (M-44)

2T1X1 - ОПЕРАЦИИ С АВТОМОБИЛ (M-30)

2T2X1 - ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (M-44/A-32)

2T3X1 - ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ И ОБОРУДВАНЕ СО СПЕЦИАЛНО ЦЕЛ (M-44)

2T3X2 - СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛ (M-38)

2T3X4- ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ С ОБЩО ЦЕЛИ (M-44)

2T3X5- ПОДДРЪЖКА НА КАРАСОТО НА АВТОМОБИЛ (M-51)

2W0X1 - БОЕПРИЕМНИ СИСТЕМИ (M-55/G-55)

2W1X1 - СИСТЕМИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ НА САМОЛЕТИ (M-55/E-46)

2W2X1 - ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ (M-55)

3E0X2 - ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (M-51/E-33)

3E1X1 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИКА И ОХЛАЖДАНЕ (M-44/E-33)

3E2X1 - НАСТИЛКИ И СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ (M-38)

3E3X1 - СТРУКТУРА (M-44)

3E4X1 - КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ (M-44)

3E4X2- ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНО ГОРИВО (M-44)

3E4X3 - ОКОЛНА СРЕДА (M-39)

3E8X1 - ОПРЕТИРАНЕ НА ВЗРИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ (G-60/M-55)

* SDI 8S0X0- Ръководител на ракетно съоръжение (M-38)

9S100 - СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ (M-83/E-81)

Забележка: AFSC (работни места) с повече от една изброена област за оценка изискват квалификационен резултат и в двете области. Например, за да се квалифицира за AFSC 3E1X1, отопление, вентилация, климатизация и охлаждане, човек ще трябва да получи най-малко 44 точки в областта „Механични“ на съставните резултати на ASVAB на ВВС и поне 33 в Зона „Електроника“ на ASVAB Composite Scores на ВВС.

* Показва, че AFSC (Работа) е специална задача или друга AFSC, която не е достъпна за първоначално назначените.