ASVAB и въвеждане в експлоатация

Само две от военните служби използват ASVAB за квалификация за въвеждане в експлоатация. Другите служби имат отделни тестове за квалификация на офицери, като например теста за квалификация на офицер от ВВС (AFQT).

армия. Кандидатите за Army OCS (Училище за кандидати за офицери) трябва да отбележат минимум 110 на GT на армията Линия резултат на ASVAB.

Корпус на морската пехота. Кандидатите за морска пехота OCC (клас за кандидати за офицери) или PLC (курс за ръководители на взвод) трябва да постигнат минимум 115 на GT на морски пехотинец рана на линията на ASVAB. Кандидатите могат също да се класират с минимален комбиниран резултат от 1000 на словесните и математическите секции на SAT или комбиниран резултат по математика и устна оценка от 45 на ACT.

Върнете се към ABC на ASVAB Главно меню